Skogsstyrelsens nyhetsbrev nr 3 - 2015

 

Vilken fastighet är mest värd i framtiden?

Skogens tillväxt ökar samtidigt som risken för stormfällning, viltskador, rotröta och insektsskador blir större i ett varmare klimat.

Se filmer om klimatförändringarna och skogsbruket – anpassningar för minskade skador.

Foto Michael Ekstrand 
 

Kostnad för vägunderhåll

Testa verktyget som visar uppskattade årliga kostnader för vägunderhåll av bidragsberättigade grusvägar.

Verktyget Kostnad för vägunderhåll på Kunskap Direkt

Foto Michael Ekstrand 
 

Hur sköter man skogen för upplevelser?

En film som ger dig tips och inspiration om vad du kan tänka på när du planerar skötsel för upplevelsevärden.

Se filmen Skötsel av skog för upplevelser

Foto Malin Andersson
 

Vårda dina plantor noga – då får du en värdefull skog

En välskött planta som planteras ordentligt i en bra planteringspunkt har goda förutsättningar att utvecklas till ett värdefullt träd. Alla delar av hanteringen som transport av plantorna och vattning till det viktiga valet av rätt planteringspunkt påverkar slutresultatet.

Finns det risker för snytbaggeskador kan du överväga att använda plantskydd. Fråga gärna en skoglig rådgivare om det finns kända angrepp i trakten.


Mer om att vårda plantorna

Foto Michael Ekstrand 
 

Följ övervakningen av granbarkborrar 2015


Mer om svämningsövervakningen 2015, se svärmningskartan

Koll på svärmande granbarkborrar kan rädda skog, Läs pressmeddelandet

 
MINA SIDOR


Logga in

Så kan du arbeta med miljöhänsyn i din skog

En film som ger dig en inspirerande vägledning hur du kan bidra till att bevara den biologiska mångfalden.


Se filmen om miljöhänsyn
 

Så kan du förhindra allvarliga körskador

Bra planering på barmark och bra kartor är två goda råd bland flera andra som den nyproducerade filmen "Planering förhindrar körskador" tar upp.

En annan film från Skogsstyrelsen beskriver allvarliga körskador


Se filmerna Planera körskador och Allvarliga körskador
 

Ändrad hantering av tillstånd

Skogsstyrelsen kommer till viss del att hantera tillståndsansökningar för avverkning i fjällnära skog på ett nytt sätt. Detta med anledning av Kammarrättens dom i Änok-fallet i december 2014.


Mer om tillståndshanteringen i pressmeddelandet
 

Aktuella skogsdagar och träffar


Aktuella skogsträffar och skogsdagar
 

Registrera dig för vårt nyhetsbrev
Har du fått nyhetsbrevet vidarebefordrat av en vän? Registrera dig här »
 Huvudkontoret: Vallgatan 8, 551 83 Jönköping, 036-35 93 00, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Uppdatera din e-postadressDela detta nyhetsbrev på

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Fler delningsalternativ